داستان شب

By Mohammad Amin Chitgaran

What's داستان شب about?

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

4.5
155 ratings

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

2058.شازده احتجاب (قسمت اول)

06.29.2022

دوستان شب بخیر شماره‌ی دوهزار و پنجاه و هشتم ۷ تیر ۱۴۰۱ داستان: «#شازده_احتجاب» (قسمت اول) نویسنده: «#هوشنگ_گلشیری» خوانش: «#فرناز_الهامیفر»‌ موسیقی: «#احمد_پژمان» برای حمایت از ما از طریق لینک زیر اقدام کنید.: hamibash.com/dastaneshab #داستان_شب

داستان شب episodes: