داستان شب

By Mohammad Amin Chitgaran

What's داستان شب about?

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

1527.عصر یک جمعه دلگیر

09.09.2019

دوستان شب‌بخیر ‌ شماره هزار و پانصد و بیست و هفتم ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ‌ داستان: «#عصر_یک_جمعه_دلگیر» نويسنده و خوانش : #مریم_منوچهری ‌ ‌ برای از حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر ...

داستان شب episodes: