Abiraeli part 79. Balaki yinginga Balaamu kuvuma Abisraeli. Imana irakarira Balaamu, indogobe ye imuhana

03.21.2021 - By Radio Kwizera

Download our free app to listen on your phone

Abiraeli part 79. Balaki yinginga Balaamu kuvuma Abisraeli. Imana irakarira Balaamu, indogobe ye imuhana

More episodes from Radio Kwizera