De Buitendienst - Aflevering 1

04.20.2015 - By Hoorspel van AVROTROS

Download our free app to listen on your phone

Bob, Iris en Semra werken op de klachtenafdeling van woningbouwvereniging Davati. Iris werkt als telefoniste en is daarmee het eerste aanspreekpunt van de huurders. Ze coördineert wie van de buitendienst welke klachten afhandelt. Bob is daarbij meer verantwoordelijk voor technische problemen, terwijl Semra als sociaalpedagoog de taak heeft de harmonie tussen bewoners onderling te waarborgen. Als blijkt dat de woningbouwvereniging wegens misstanden aan de top in de financiële problemen zit, heeft dat zijn weerslag op zowel de werknemers van het bedrijf als op de woonomstandigheden van de huurders. Bezuinigen, een hoge werkdruk en een fanatieke interim-manager bepalen de werksfeer.
AFLEVERING 1
Er is veel mis binnen de woningcorporatie en bezuinigen, geïnitieerd door de nieuwe interim-manager Wendelien Wijnalda, bepalen de manier van werken. Er staat een baan op het spel, klachten worden slecht afgehandeld en onderhoud aan woningen kan niet volledig worden uitgevoerd. De gevolgen zijn bijna niet te overzien als blijkt dat de geiser van een van de huurders het heeft begeven en het appartement zich vult met koolstofmonoxide. Bijrollen: Thera van Homeijer, Vincent Croiset

More episodes from Hoorspel van AVROTROS