130.Har psykologien gått til hodet på oss?

10.24.2018 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

De siste årene har det dukket opp psykologispalter overalt, og folk utleverer seg ukritisk på tv og radio om stort og smått. Er dette udelt positivt, eller har åpenheten en pris?
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS.

More episodes from Psykologen