ಕರ್ನಾಟಕದ 2020 ಬಜೆಟ್. How does Karnataka Budget for a 250 Billion Dollar Economy?

03.12.2020 - By Thale-Harate Kannada Podcast

Download our free app to listen on your phone

ಕರ್ನಾಟಕ 250 ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ? ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಂಡಿರೋವಂತಹಾ 2020 ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ. Did you know that Karnataka is almost a $250 Billion Dollar economy today? Does the 2020 Government of Karnataka Budget reflect the age that we are in? Ganesh Chakravarthi and Pavan Srinath dive into this year's all important state budget, which promises to spend over 36,000 per every person in the state. Tune in to Episode 60 of the Thale-Harate Kanada Podcast. Also check out:
How long do we wait for Karnataka's Dream Budget? by Pavan Srinath in The Hindu: https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/how-long-do-we-wait-for-karnatakas-dream-budget/article30994621.ece Thale Harate #9: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2019 ಬಜೆಟ್. India's Budget Explained. https://ivmpodcasts.com/harate-kannada-podcast-episode-list/2019/2/6/ep-09-2019-indias-budget-explained Thale Harate #10: ಕರ್ನಾಟಕದ 2019 ಬಜೆಟ್. Karnataka's Budget Matters More. https://ivmpodcasts.com/harate-kannada-podcast-episode-list/2019/2/13/ep-10-2019-karnatakas-budget-matters-more ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod. Facebook: https://facebook.com/HaratePod/
Twitter: https://twitter.com/HaratePod/
Instagram: https://instagram.com/haratepod/ ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the show. Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Saavn, Spotify or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!

More episodes from Thale-Harate Kannada Podcast