135. Hvor smart kan verden bli før den blir syk?

11.28.2018 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

Ensomhet er Norges usynlige folkesykdom. Nå erstatter maskinene stadig flere mennesker, det betyr at vi får færre treffpunkter og mindre menneskelig kontakt enn før.
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS.

More episodes from Psykologen