161. Lidelse hører med

07.03.2019 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

Mange lider i stillhet i hverdagen. For stort sett handler det om å være lykkelig og perfekt, og da hører ikke smerte og lidelse til.
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS

More episodes from Psykologen