165. Mester i utsetting?

07.31.2019 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

Hender det litt for ofte at du prokrastinerer- utsetter ting til i siste liten? Egon Hagen har sterke tanker om å få ting gjort.

Reporter: Ingvill Bjorland.

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS.
.

More episodes from Psykologen