168. Når eldre tar sitt eget liv

10.09.2019 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

Selvmord blant eldre har lenge vært under-kommunisert. Hvorfor?
Og hva kan man gjøre for å forebygge det at mange eldre ikke ønsker å leve lenger.
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS

More episodes from Psykologen