# 202 Om barn i politiavhør, med seniorrådgiver Tone- Beate Solberg

03.19.2021 - By Pia og psyken

Download our free app to listen on your phone

Når man skal avhøre barn som er blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller som selv har vist skadelig seksuell adferd, må avhøret være tilrettelagt og tilpasset barnet. Statens barnehus, et kompetansehus underlagt politiet, er et tilbud til nettopp disse barna. Vår gjest, som jobber ved Barnehuset i Oslo, forteller hvordan de ivaretar barnet og deres pårørende.

More episodes from Pia og psyken