# 182 Om kreativ skriving med forfatter Bård Torgersen

11.06.2020 - By Pia og psyken

Download our free app to listen on your phone

Det er ikke sikkert det er B som skal følge A, kanskje det er Ø du skal gå til? Den lineære tankegangen vi er så vant til blir fort til et hinder hvis du vil skrive kreativt. Det er ikke sikkert det går opp, det kan være motsetningsfylt og du kan jobbe med språket på en måte som ikke er logisk. Vår gjest underviser i kreativ skriving, og det eneste, tydelige rådet han har er at du må skrive. Hver dag.

More episodes from Pia og psyken