# 164 Om krisehjelp for barn og unge, med Anette Mossin Wagle

02.14.2020 - By Pia og psyken

Download our free app to listen on your phone

Når det skjer dramatiske ting som drap, selvmord eller ulykker og dødsfall, rykker PP- tjenesten ut for å gi de unge i nærmiljøet, og lærerne deres, nødvendig krisehjelp. Vår gjest er leder av PP-tjenesten i Oslo, og hun forteller at varme og medmenneskelighet er det aller viktigste man kan bidra med, uansett hvilken rolle man har.

More episodes from Pia og psyken