# 207 Om pusten, med fotograf og fridykker Aleksander Nordahl

04.30.2021 - By Pia og psyken

Download our free app to listen on your phone

Åndedrettet grenser mellom det ubevisste, automatiske systemet i kroppen, og det bevisste. Det automatiske kan du ikke gjøre noe med, men du kan gjøre noe med det bevisste, altså pusten. Fridykking er en psykologisk hobby som kan være en motgift mot en stressende hverdag.
Vår gjest har jobbet som fotojournalist i 30 år, og når han trenger en omstart drar han blant annet til Lutvann og fotograferer under vann.

More episodes from Pia og psyken