# 184 Om sviktende behandlingsapparat med filmskaper Ellen Ugelstad

11.20.2020 - By Pia og psyken

Download our free app to listen on your phone

Samhandlingsproblemer i helsevesenet skader den som sliter med psyken, og gjør livet svært krevende for de som er pårørende. Vår gjest har en bror med en schizofrenidiagnose og har selv opplevd det hun kaller for ansvarsfraskrivelsesmøter med fagpersoner. Hun har laget filmer om denne tematikken, og får til stadighet høre hvordan helsearbeidere kjenner seg igjen i møtene hun skildrer i filmene sine.

More episodes from Pia og psyken