SinnSyn

By Psykolog Sondre Risholm Liverød

What's SinnSyn about?

Det er psykolog Sondre Risholm Liverød som står bak WebPsykologens Podcast: SinnSyn. Målet er å formidle psykologisk teori på en praktisk anvendelig måte. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

#292 - Identitetskrisen

09.20.2021

Vi ser oss selv og verden fra et bestemt perspektiv. Vi må ha et sted å stå for å betrakte noe, men det er ikke sikkert at vi har den beste utsikten. Veien ut av et snevert perspektiv, går via ...

SinnSyn episodes: