15 - Sophie in 't Veld over D66-verkiezingsprogramma voor Europa * PG Kroeger: hoe George Bush Ruud Lubbers op de vingers tikte

12.07.2018 - By Betrouwbare Bronnen

Download our free app to listen on your phone

In aflevering 15 van Betrouwbare Bronnen:

D66-lijsttrekker Sophie in ’t Veld over haar verkiezingsprogramma. In gesprek met Jaap Jansen laat ze zich ontvallen dat ze lid wil worden van de Europese Commissie. De Europese liberalen komen binnenkort met een team kandidaten. In ‘t Veld wil graag ‘aan de knoppen zitten’.

‘Als er een mogelijkheid zou zijn voor mij om alle ervaring en invloed die ik heb aan te wenden voor het sterker maken van de Europese Unie en voor het uitdragen van de progressieve, pro-Europese liberale D66-idealen, dan zal ik die mogelijkheid zeker aangrijpen’, zegt ze.

D66 zit in het Europees Parlement in dezelfde fractie als de VVD, maar volgens In ’t Veld bevindt die partij zich ‘duidelijk aan de rechterbuitenkant’. Ze hoopt dat ook GroenLinks toetreedt tot haar fractie: ‘De deur staat open.’

Ze hoopt dat de Britten afzien van Brexit. Als ze in de EU willen blijven, mag dat wat haar betreft onder de oude voorwaarden, met alle uitzonderingen die ze al hadden. ‘Dan zal de politieke reactie zijn: prima, zand erover!’

In de historische rubriek vertelt Pieter Gerrit Kroeger over de Amerikaanse oud-president George H. W. Bush die op 30 november overleed. Hoe hij van de East Coast naar het toen door-en-door Democratische Texas verhuisde en doorbrak als eerste Republikein sinds de burgeroorlog. Zijn bijzondere vriendschap met James Baker. En zijn eigenzinnige vrouw Barbara die Donald Trump haatte.

Na de val van de Muur wilde Bush de ontwikkelingen zoveel mogelijk aan de Europeanen overlaten. Maar hij greep in toen Ruud Lubbers difficulteerde over de hereniging van Duitsland.

Omdat Betrouwbare Bronnen de kaap van 100.000 downloads is gepasseerd, presenteert Jaap aan het einde van deze aflevering de Top 5 van best beluisterde afleveringen.

Tijdlijn afl. 15:

00:00:00 Introductie door Jaap Jansen

00:02:14 PG Kroeger over GHW Bush

01:03:34 Sophie in ’t Veld

02:28:53 De Top 5

02:34:31 Einde

More episodes from Betrouwbare Bronnen