133. Sosiale forskjeller er skadelig

11.14.2018 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

Hvordan påvirker sosial ulikhet oss? Hvordan endrer tankegang og atferd seg med lavere sosial status?
- For stor ulikhet er skadelig for det norske samfunnet, mener politikerne våre. Forskjeller svekker vekst og velferd.
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS.

More episodes from Psykologen