# 176 TEMA FØLELSER Om hat, avmakt og revitalisering med Zemir Popovac

09.25.2020 - By Pia og psyken

Download our free app to listen on your phone

Det kan være lett å rangere traumer ut ifra de ytre hendelsenes karakteristika uten at det nødvendigvis sier noe om hvor dypt traumatisert mennesket er blitt. Vår gjest er psykolog, han kom som flyktning til Norge fra krigen i det tidligere Jugoslavia. Han mener folk er flinke til å undervurdere egne traumer.

More episodes from Pia og psyken