143. Verdien av en bucket list

02.01.2019 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

Hva er en bucket list? Og hva oppnår du med en god bucket list?
Vi spør også hva man skal passe seg for når man lager en?
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS.

More episodes from Psykologen