[ ವಿಶೇಷ ] - ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ

11.14.2020 - By Kelirondu Katheya ಕೇಳಿರೊಂದು ಕಥೆಯ

Download our free app to listen on your phone

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೆಳೆಯರೇ .  

ದೀಪಾವಳಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ . ಈ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕತೆಗಳಿವೆ . 

ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ  ಮೂರು ಕತೆಗಳನ್ನು  ಕೇಳೋಣ .

 

 

More episodes from Kelirondu Katheya ಕೇಳಿರೊಂದು ಕಥೆಯ