Avsnitt 3 Configuration Management

06.16.2016 - By Sysoparna

Download our free app to listen on your phone

Detta är det tredje avsnittet av sysoparna och vi pratar om configuration management.

More episodes from Sysoparna