140. Hvorfor vi føler oss yngre enn vi er?

01.09.2019 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

De fleste føler seg yngre enn de er. Over 70 prosent av oss føler det sånn. Og spesielt menn og de med lite utdannelse føler seg yngre enn alderen tilsier. Hva påvirker denne selvfølelsen?
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS.

More episodes from Psykologen