מוצרלה | Mozzarella- A Product Management Podcast

By מוצרלה | Mozzarella- A Product Management Podcast

What's מוצרלה | Mozzarella- A Product Management Podcast about?

A Product Management Podcast in Hebrew

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

85 - Agile & Roadmap (Featu...

12.09.2019

עמית ושירי אירחו את תומר, דיברנו על אג׳יל ועל רודמאפ למה צריך את שניהם ואיך משלבים ביניהם, איך הם בונים את הרודמאפ מתי ועד כמה נמוך הם יורדים בתכנון ___ מגישות בפרק: שירי איבצן ועמית זאבי עריכת סאונד והלחנה: מיכאל ...

מוצרלה | Mozzarella- A Product Management Podcast episodes: