SUP15 7 วิธีคิดและตัดสินใจไม่ให้โดนตัวเลขหลอก สำหรับคนลงทุน ทำงาน สร้างธุรกิจ

04.30.2019 - By SUPER PRODUCTIVE

Download our free app to listen on your phone

ถ้าพูดถึงเรื่อง Financial Sense ทุกคนคงนึกถึงเรื่องตัวเลขและการคำนวณ ซึ่งเป็นเรื่องชวนปวดหัว บางคนอาจถึงกับส่ายหน้า เพราะไม่เก่ง ไม่ชอบ ไม่เอา ไม่อยากรู้ แต่จริงๆ แล้วเรื่องพวกนี้มีความสำคัญกับทุกคนในหลายแง่มุม บางคนอาจต้องใช้ในการทำงาน สร้างธุรกิจ ซื้อหุ้น ออมเงิน หรือลงทุนในกองทุนต่างๆ รวิศ หาญอุตสาหะ เล่าถึง 7 วิธีคิดและตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องตัวเลขมาหลอกเรา ในรายการ Super Productive
อ่านเนื้อหาของเอพิโสดนี้ได้ที่ thestandard.co/podcast/superproductive15/

More episodes from SUPER PRODUCTIVE