ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

By Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

Society & CultureScience & MedicineEducationHistoryHealthAlternative HealthReligion & SpiritualityEducational TechnologyMedicineBuddhism

What's ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต about?

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต episodes: