ดังตฤณวิสัชนา Live

ดังตฤณวิสัชนา Live

By ดังตฤณ Dungtrin

Religion & SpiritualityBuddhism

What's ดังตฤณวิสัชนา Live about?

รวมคำถาม-ตอบจากรายการตอบคำถามโดยคุณดังตฤณผ่าน Facebook Live ปี 2559 และ การเสวนากับคุณดังตฤณ ณ ณัฐชญาคลินิก ปี 2556


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

ดังตฤณวิสัชนา Live episodes: