دقران کریم تفسیر او معنی

دقران کریم تفسیر او معنی

By

EducationReligion & SpiritualityIslam

What's دقران کریم تفسیر او معنی about?

په دي ماده کښې د قران کريم تفسير او ترجمه په ډيره ښکلي انداز سره شوي ده ، نو هرمسلمان لره بايد ده چه دا قران واوري او په دې باندي عمل اوکړي ځکه چه قران د زړونو علاج دی ، قران ددنيا او اخرت نيک بختي ده .


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

دقران کریم تفسیر او معنی episodes: