Ljudet av en dagordning

Ljudet av en dagordning

By Idealistas

Society & CultureBusinessGovernment & OrganizationsManagement & MarketingNon-Profit

What's Ljudet av en dagordning about?

Tidskriften Kurage och Idealistas Förlag arrangerar då och då samtal om frågor som rör civilsamhället, ideellt ledarskap, föreningslivets utveckling, etc - detta är ljudupptagningar från dessa träffar! #ideellt #folkbildning #ledarskap #civilsamhälle #folkrörelse


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Ljudet av en dagordning episodes: