Men Herre Gud!

Men Herre Gud!

By Sveriges Radio

Religion & Spirituality

What's Men Herre Gud! about?

Publicerades 2014/2015. Utan tro är du inget. Programledarna Mark Levengood och Henrik Johnsson bjuder in gäster för att diskutera vad de tror på; konsten, kärleken, djävulen eller makten? Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Ansvarig utgivare: Ulf Reneland


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Men Herre Gud! episodes: