ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ)

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Religion & SpiritualityBuddhism

What's ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ) about?

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ)


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ) episodes: