Ribaatalaadaa

Ribaatalaadaa

By Ahmad Sabali

EducationReligion & SpiritualityIslam

What's Ribaatalaadaa about?

Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋRibaa la, ka a koyindianiŋ a kiitiyooniŋkulooluminnunaatawootokamoolusilandiala.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Ribaatalaadaa episodes: