Wieso nicht? | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Wieso nicht? | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle

EducationLanguage CoursesHigher EducationK-12

What's Wieso nicht? | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle about?

Gjermanishtja për të përparuarit: kriza në marrëdhënie, vizita te dentisti, banesa të përbashkëta dhe supermerkata: njëzet skena dëgjimi nga jeta. Kursi në audio konsolidon dhe zgjeron njohuritë e gjermanishtes suaj.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Wieso nicht? | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle episodes: