#8 - Afl. 6: Cijferdrift

05.04.2018 - By Opgejaagd

Download our free app to listen on your phone

Wat doen toetsen en prestatiedruk met leerlingen en leerkrachten? Jennifer bezoekt een klas met 6-jarigen die getoetst worden door een leraar die zelf tegenstander is van het systeem.

Ze kijkt naar de zin en onzin van het vroege toetsen en vraagt zich af waar de druk om te presteren vandaan komt. Ook onderzoekt ze of kansarme kinderen juist baat hebben bij een objectieve Cito-toets.

More episodes from Opgejaagd