Aten och Jerusalem

Aten och Jerusalem

By Anton Johnsson & Victor Alphonce & Annika Wilzén

Religion & SpiritualityChristianity

What's Aten och Jerusalem about?

En teologisk podcast i alternativ, frikyrklig tappning.

Högt och lågt, världsligt och kristet, Aten och Jerusalem.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Aten och Jerusalem episodes: