داستان هاى شاهنامه براى نوجوانان

داستان هاى شاهنامه براى نوجوانان

By Bahareh Amouzad Khalili

Kids & Family

What's داستان هاى شاهنامه براى نوجوانان about?

در اين پادكست تلاش ميكنيم كه شاهنامه ى فردوسى را با كمى تغيير و بصورت داستان براى كودكان و نوجوانان روايت كنيم تا نسل جديد ما با اين گنجينه ى ارزشمند ادبيات فارسى آشنا شوند.

هر قسمت جديد روز سى ام هر ماه ارائه مى شود.

در صورت عدم پخش هر قسمت از فيلترشكن استفاده كنيد.

لطفا نظرات و انتقادات و پيشنهادات خود را در اينستاگرام @shahnamehkoodak مطرح كنيد.

كانال تلگرام: https://t.me/shahnamehkoodak


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

داستان هاى شاهنامه براى نوجوانان episodes: