158. Er du genuint vennlig?

05.29.2019 - By Psykologen

Download our free app to listen on your phone

Å være vennlig, er et universelt språk. Det er et språk blinde kan se og døve kan høre. Og vennlighet må ikke her forveksles med høflighet. - Har du noen gang tenkt over det, om du er en genuint vennlig person?
Reporter: Ingvill Bjorland

Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år vært studentpsykolog ved UIB og UIS

More episodes from Psykologen