Lepszy Niż Wczoraj

Lepszy Niż Wczoraj

By Pawel Chalacis

What's Lepszy Niż Wczoraj about?

Przez wiele lat byłem otyłym palaczem spędzającym życie przed komputerem. Dzisiaj startuję w zawodach Ironman. Poprzez triathlon odkryłem, że życie może naprawdę być interesujące. Teraz chcę pomóc innym w byciu najlepszą wersją siebie.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Lepszy Niż Wczoraj episodes: