Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

By Marzie

What's Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز about?

روایت آدم‌ها از موضوعاتی که بین آنها و دیگران فاصله می‌اندازد

4.7
885 ratings

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

رادیو مرز ۶۰ - ترنس

11.10.2023

روایت فاصله‌ای که افراد ترنس با دیگران احساس می‌کنند. واژه‌هایی که در این قسمت تکرار شد: زن ترنس: فردی که خود را زن هویت‌یابی می‌کند اما جنسیت نسبت داده شده در زمان تولدش مرد بوده. مرد ترنس: فردی که خود ...

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز episodes: