Rekommandert

By HENRI & Acast

What's Rekommandert about?

Kristopher Schau forsøker å bli hakket mindre dum, ved å snakke litt for lenge om utvalgte tema. Den siste mandagen i måneden, på Union Scene i Drammen.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

Oppfølging Dødsritualer

02.06.2023

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Rekommandert episodes: