پادکست – جادی دات نت | کیبرد آزاد

By Jadi

What's پادکست – جادی دات نت | کیبرد آزاد about?

در دفاع از آزادی کیبرد

5.0
352 ratings

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

رادیوگیک ۰۹۷ – فلسفه علم به...

01.01.2020

در این شماره از رادیو گیک، به سراغ یکی از قدیمی ترین بحث هایی می ریم که برای این رادیو تو فکرم بود: فلسفه علم. اینکه علم چیه، چه چیزی می تونه ادعای علمی بودن بکنه و آیا حوزه عمل ...

پادکست – جادی دات نت | کیبرد آزاد episodes: