رادیو نیست

رادیو نیست

By Radionist team

Society & Culture

What's رادیو نیست about?

.رادیو نیست؛ روایت مکان‌های خاموش

رادیو نیست روایت مکان‌هایی است که در زمان خود به دلیلی مؤثر بوده‌اند و اکنون یا نیستند یا تغییر کابری داده‌اند.


4.8

4.84.84.84.84.8

341 ratings


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

رادیو نیست episodes: