Παραμύθι χωρίς όνομα (Tale Without Name) by Penelope Delta (1874 - 1941)

Παραμύθι χωρίς όνομα (Tale Without Name) by Penelope Delta (1874 - 1941)

By LibriVox

ArtsLiterature

What's Παραμύθι χωρίς όνομα (Tale Without Name) by Penelope Delta (1874 - 1941) about?

Το Βασίλειο των Μοιρολατρών πέφτει σε παρακμή καθώς ο Βασιλιάς Αστόχαστος ζητάει μόνο την καλοπέραση και δεν φροντίζει για την ευημερία της χώρας του. Πολύς κόσμος φεύγει και το βασίλειο ερημώνει και φτωχαίνει. Το βασιλόπουλο αηδιασμένο από την κατάσταση κινεί να φύγει και αυτό αλλά μια σειρά από γεγονότα ξυπνούν μέσα του την ελπίδα και την αποφασιστικότητα. Με την βοήθεια της αδελφής του και μερικών πιστών συντρόφων καταφέρνει να σώσει το βασίλειό του από την καταστροφή και να το ξαναφέρει σε ανάπτυξη!The Kingdom of Moirolatres (Fatalists) falls into decay as the King Astochastos (Thoughtless) cares only for his own comfort and neglects the welfare of his country. Many people leave and the kingdom gets ravaged and poor. The prince, disgusted by the situation, wants to leave too, but a series of events awakens hope and determination in him. With the help of his sister and a few loyal companions, he manages to save his kingdom from destruction and bring it back in development! (Summary by Rapunzelina)


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

Παραμύθι χωρίς όνομα (Tale Without Name) by Penelope Delta (1874 - 1941) episodes: