BizzModell

BizzModell

By Dharminder Biharie

Business

What's BizzModell about?

Vanuit het verleden ben ik geboeid geraakt waarom grote ondernemingen met duizenden patenten en knappe koppen toch in moeilijkheden kwamen. Een rode draad in het verhaal dat leiderschap en het op tijd aanpassen van de verdienmodellen cruciaal zijn om toekomstbestendig te zijn en te blijven. In mijn podcast ga ik op bezoek bij experts om de juiste invalshoeken te zoeken. Wat komt er allemaal bij kijken. Innovatie klinkt mooi, maar meebewegen is toch het credo.


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

BizzModell episodes: