SoHealth Podcast

SoHealth Podcast

By Sogol

Alternative Health

What's SoHealth Podcast about?

سوگل هستم متخصص تغذیه و مربی سلامت و لایف استایل. هدف من از این سری پادکست ارائه مبانی اولیه تغذیه سالم برای پیشگیری از بروز و یا تشدید بیماری هاست. در ادامه با توضیح بیشتر از نقش تغذیه در عملکرد بدن، از راههای درمانی که علم تغذیه در کنار علم پزشکی پیش روی بیماری ها می‌گذاره صحبت می کنم. تاکید دارم که این سری پادکست راهنمای سلامت تغذیه و سلامت فکر و روان در موضوعات تغذیه ای است و جایگزین پزشک و متخصص تغذیه فردی شما نخواهد بود


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

SoHealth Podcast episodes: