עושים תנ"ך עם יותם שטיינמן Osim Tanach

By רשת עושים היסטוריה

What's עושים תנ"ך עם יותם שטיינמן Osim Tanach about?

יותם שטיינמן ואורחים יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

ברית שכם - התנ"ך החלופי של ...

03.27.2023

בפרק האחרון של ספר יהושע, כיעקב וכמשה לפניו, יהושע מזמין את עם ישראל לנאום הגדול שלפני מותו. במבט ראשון הכל נראה תקין, אך בעיון מעמיק צצות שאלות, שהולכות ומתגברות יותר ויותר, עד לרעידת אדמה שבסופו. מי באמת הוציא את ישראל ...

עושים תנ"ך עם יותם שטיינמן Osim Tanach episodes: