پرگار

پرگار

By BBC Persian Radio

پرگار برنامه‌‌ای است که به طور هفتگی از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود و در آن مهمانان برنامه به بعضی از پرسش‌های چالشی و بحث‌برانگیز جامعه امروز پاسخ می‌دهند.

... more

Download on the App Store

پرگار episodes:

FAQs about پرگار:

How many episodes does پرگار have?

The podcast currently has 628 episodes available.