SyktFrisk

SyktFrisk

By Spesialisthelsetjenesten, syktfrisk.no

EducationMedicine

What's SyktFrisk about?

En podkast for pasienter og pårørende fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter og helsepersonell snakker om helse, sykdom og mestring. syktfrisk.no


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

SyktFrisk episodes: