پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

By Mohammad Mehregan

Education

What's پادکست روانشناسی سایکوپاد about?

در سایکوپاد به تحلیل روزمرگی ها و بدیهیات زندگی از دیدگاه روانشناسی تحلیلی و شناختی به زبان خودمانی می پردازم، محمد مهرگان هستم. واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱


Download our free app to listen on your phone

Download on the App StoreGet it on Google Play

پادکست روانشناسی سایکوپاد episodes: