رادیو راه با مجتبی شکوری

By رادیو راه

What's رادیو راه با مجتبی شکوری about?

رادیوراه کنج آرامی از دنیاست برای خواندن، فکر کردن و جستجوی راهی برای بهتر زیستن.

4.8
1,628 ratings

Download our free app to listen on your phone

LAST EPISODE

رادیو راه: فصل چهارم، قسمت ...

08.03.2023

کارگردان صوتی: محسن رحمانی. گرافیست: بهزاد نوحسینی. امور آی‌تی: علی آقایی. ||| حمایت از رادیو راه: یوتیوب رود ||| منابع این اپیزود: پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگ وی - ترجمه نجف دریابندری - نشرخوارزمی / در باب انتظار اثر ...

رادیو راه با مجتبی شکوری episodes: