رواق / Ravaq

رواق / Ravaq

By فرزآن

می‌ترسید بی‌آنکه بداند می‌ترسد. غمگین بود بی‌آنکه بداند از چه. می‌خواست برود، بی‌آنکه بداند به کجا. دلتنگ بود، بی‌آنکه بداند برای که. _ پادکست رواق با رویکردی روانشناختی به اگزیستانسیالیسم می‌پرداز

... more

  • 4.8
  • 4.8
  • 4.8
  • 4.8
  • 4.8

4.8

2,312 ratings


Download on the App Store

رواق / Ravaq episodes:

FAQs about رواق / Ravaq:

How many episodes does رواق / Ravaq have?

The podcast currently has 202 episodes available.

More shows like رواق / Ravaq

ChannelB پادکست فارسی by Ali Bandari

ChannelB پادکست فارسی

10,076 Listeners

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب by Ali Bandari

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب

7,778 Listeners

Radio Deev/پادکست رادیو دیو by RadioDeev

Radio Deev/پادکست رادیو دیو

2,060 Listeners

Hellitalk by hellitalk

Hellitalk

2,137 Listeners

راوکست | Ravcast by ایمان نژاداحد

راوکست | Ravcast

946 Listeners

صلح درون by سپهر خدابنده

صلح درون

1,758 Listeners

رادیو راه با مجتبی شکوری by رادیو راه

رادیو راه با مجتبی شکوری

6,267 Listeners

طنزپردازی | tanzpardazi by tanzpardazi | طنزپردازی

طنزپردازی | tanzpardazi

1,078 Listeners

پادکست رادیو ماجرا by lastsecond

پادکست رادیو ماجرا

419 Listeners

پادکست فارسی انسانک | Ensanak by Hesam Ipakchi

پادکست فارسی انسانک | Ensanak

271 Listeners

جافکری | Jafekri by Amirali Gh

جافکری | Jafekri

2,264 Listeners

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی by Mahdi Bahmani

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی

322 Listeners

پادکست رخ by Rokh Podcast

پادکست رخ

2,444 Listeners

لام تا کلام by Solmaz Barghgir

لام تا کلام

441 Listeners

این نقطه by Hosein Aura

این نقطه

1,339 Listeners